4.4. O aplikaci

Tento příkaz zobrazí dialog s informacemi o verzi Gimpu, kterou používáte, a jejích autorech.