9.16. Nastavit mřížku

Přehled revizí
Revize $Revision: 1891 $ 2006-03-06 jfriedl

Podporované jsou pouze karteziánské, pravoúhlé mřížky. Lze nastavit barvu linek mřížky, mezery mezi nimi a posun vůči počátku obrázku, vše nezávisle pro svislé a vodorovné linky. Na výběr je z pěti stylů mřížky:

9.16.1. Volby

Obrázek 13.36. The „Configure grid“ dialog

The Configure grid dialog

Zobrazování

Z rozbalovací nabídky vyberte styl, jakým má být mřížka zobrazena. Na výběr je z řady možností, od pouhých bodů v místě průsečíků až po plnou mřížku.

Styl mřížky
Průsečíky (body)

Tento styl, ze všech nejméně nápadný, zobrazuje pouze tečky v místě průsečíků jednotlivých linek mřížky.

Průsečíky (nitkové kříže)

Tento styl je výchozí. V místě průsečíků linek zobrazuje křížky.

Čárkovaná

V tomto stylu je mřížka vykreslená přerušovanými čárami. Pokud jsou rozestupy příliš malé, nevypadá tento styl dobře.

Dvojitě čárkovaná

V tomto stylu je mřížka vykreslená přerušovanými čárami ve dvou barvách. Pokud jsou rozestupy příliš malé, nevypadá tento styl dobře.

Plná

Při použití tohoto stylu je mřížka vykreslena plnými, jednobarevnými čarami.

Barva popředí a pozadí

Kliknutím na barevnou plochu můžete změnit barvy, kterými je mřížka vykreslována. Většina stylů mřížky používá barvu popředí, některé obě barvy.

Rozestup

Šířka a Výška

Zde lze nastavit, za použití různých jednotek, hustotu mřížky. Klikáním na ikonu řetězu lze přepínat možnost nezávislého nastavování rozestupu svislých a vodorovných linií.

Posun

Šířka a Výška

Zde lze nastavit počáteční bod, ze kterého mřížka vychází, vzhledem k levému hornímu rohu obrázku. V případě nastavení obou hodnot na nulu (výchozí nastavení), je první linie mřížky od levého či horního okraje obrázku vzdálená o hodnotu odpovídající rozestupu mřížky. Klikáním na ikonu řetězu lze opět přepínat možnost nezávislého nastavení posunu pro svislé a vodorovné linie.