9.12. Oříznout obrázek

Přehled revizí
Revize $Revision: 1799 $ 2006-03-06 jfriedl

Příkaz Oříznout obrázek ořízne obrázek podle aktivního výběru. Obrázek je oříznut tak, aby bylo odstraněno co nejvíce nevybrané plochy (z okrajů obrázku jsou tedy odstraněny všechny sloupce a řádky, které neobsahují vybrané pixely). Částečně vybrané (například prolnutím) oblasti oříznuty nejsou. Pokud v obrázku není žádný aktivní výběr, je položka Oříznout obrázek neaktivní, zašedlá.

9.12.1. Aktivace dialogu

  • Ten to příkaz je dostupný z nabídky okna obrázku jako ObrázekOříznout obrázek.