4. Novinky v GIMPu 2

Verze 2.0

Nejprve pár čísel: zdrojové kódy Gimpu obsahují asi 230 000 řádků jazyka C. Většina z nich byla během přechodu z verze 1.2 na 2.0 přepsána. Z uživatelského pohledu se však GIMP příliš nezměnil, vlastnosti a funkce jsou natolik podobné, že se uživatelé zvyklí na verzi 1 neztratí. Kód Gimpu byl vyčištěn a zrevidován, což sice uživatel na první pohled nepozná, ale usnadňuje to další vylepšování rozšiřování funkcí Gimpu. Zdrojové kódy Gimpu 2 jsou mnohem přehlednější a snadněji udržovatelné, než tomu bylo v dobách Gimpu 1.2.

Základní nástroje

Základní nástroje v Gimpu 2 se od svých předchůdců z verze 1 zásadně neliší. Nástroj Výběr podle barvy je nově umístěn i v panelu nástrojů, ale v nabídce Výběr byl přítomen již v Gimpu 1. Transformační nástroj byl rozdělen do několika samostatných nástrojů: Rotace, Změna velikosti, Naklonění a Perspektiva. Barevné operace jsou nyní svázané s vrstvami přes nabídku VrstvaBarvy, ale opět se jedná pouze o přesun položek, původně nelogicky umístěných v nabídce Obrázek. V Gimpu 2.0 se tedy neobjevily žádné zcela nové nástroje, ale dva ze starých byly od základu přepracovány: nástroj pro práci s textem a nástroj pro práci s cestami. Podrobnosti jsou popsány dále.

Uživatelské rozhraní nástrojů se změnilo poměrně výrazně. Dialog Volby nástrojů nyní nemění svou velikost při změně aktivního nástroje, protože to většina uživatelů považovala za nepříjemné. Nyní je tento dialog ve výchozím nastavení trvale otevřený a ukotven pod panelem nástrojů, kde ho lze snadno nalézt.

Volby nástrojů

Volby nástrojů mají nové možnosti, v Gimpu 1 nevídané. Mezi nejdůležitější patří následující:

Všechny nástroje pro výběr mají tlačítka režimu: Nahradit, Přidat, Ubrata Průnik. V Gimpu 1 bylo stejné funkcionality možno dosáhnout pouze pomocí modifikačních kláves Ctrl nebo Shift, což bylo pro některé uživatele matoucí, neboť tyto klávesy mají i jiné funkce. FIXME

Uživatelské rozhraní

FIXME

Práce s kartami a doky

FIXME

Skriptování

Python Fu. Hadi hadi hadi:) FIXME

Nástroj Text

FIXME

Nástroj Cesty

FIXME

Ostatní vylepšení

Některá další vylepšení:

 • Kvalitnější vyhlazování v některých situacích, zejména při použití textového nástroje.

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • FIXME

 • GAP ( GIMP Animation package ), což je rozšíření Gimpu pro práci s animacemi, nyní podporuje zvuk, funkci modré obrazovky a metodu onion skinning.

 • FIXME