3. Rozš.

3.1. Správce modulů

Tento příkaz otevře dialog se seznamem dostupných modulů pro Gimp. Lze v něm také nastavit, které moduly se při dalších spouštěních Gimpu mají nahrávat. To ovlivňuje funkce dostupné v Gimpu a čas potřebný k jeho spuštění. Moduly jsou knihovny dynamicky nahrávané za běhu Gimpu, které poskytují různé funkce, např. vybírání barev nebo zobrazovací filtry. V současné době existuje pouze několik málo modulů, které se ve výchozím nastavení všechny spouští spolu s Gimpem, takže tento dialog pravděpodobně nebudete potřebovat.