11.3. Komiks

11.3.1. Přehled

Obrázek 14.38.


Tento filtr lze spustit volbou FiltryUměníKomiks z nabídky okna obrázku.

Filtr Komiks vytvoří v aktivní vrstvě či výběru efekt připomínající komiksovou kresbu. Výsledek se podobá kresbě černým fixem, dodatečně vybarvené. Je toho dosaženo ztmavením oblastí, které již jsou výrazně tmavší než jejich okolí.

11.3.2. Volby

Obrázek 14.39. Volby filtru „Komiks

Volby filtru Komiks

Poloměr masky

Tento parametr určuje velikost oblastí, se kterými filtr pracuje. Vysoké hodnoty silné černé čáry a snižují množství detailů v obrázku, činí kresbu celkově hrubší. Nižší hodnoty činí tahy fixem jemnějšími a kresbu detailnější.

Procenta černé

Tento parametr určuje množství černé barvy přidané do obrázku. Nízké hodnoty činí přechod mezi ztmavenými oblastmi a okolím plynulejší, a čáry samotné tenčí a světlejší. Vysoké hodnoty činí čáry sytější, silnější a ostřeji ohraničené. Je-li parametr nastaven na maximum, není okraj černých oblastí vůbec vyhlazen. Střední hodnoty obvykle dávají nejpřirozenější výsledky.