3.10. Channel Mixer

3.10.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMixér kanálů.

Tento filtr slouží ke kombinaci hodnot RGB kanálů. Pracuje s obrázky s nebo bez alfa kanálu. Má i monochromatický režim.

3.10.2. Volby

Výstupní kanál

Z tohoto seznamu je třeba vybrat kanál, do kterého se má výsledek mixování uložit. Je-li zaškrtnuta volba Monochromatické, je seznam neaktivní.

Červená, Zelená, Modrá

Tři posuvníky určují podíl jednotlivých RGB kanálů ve výsledné směsi. Lze použít i záporné hodnoty.

Monochromatické

Všechny výstupní kanály budou nastaveny na stejnou hodnotu. Činí položku Výstupní kanál neaktivní.

Zachovat jas

Nezávisle na nastavení kanálů uchovává 100% jas.

3.10.3. Tlačítka

Otevřít

Nahraje nastavení ze souboru.

Uložit

Uloží nastavení do souboru.