6.2. Odstranit prokládání

6.2.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vylepšení/Odstranit prokládání

Obrázky zachycené videokartami, zvláště při záznamu rychlého pohybu, mohou vypadat rozmazaně a pruhované. Je to zapříčiněno principem funkce kamery. Ty nenahrávají 25 obrázků za sekundu, ale 50, s polovičním vertikálním rozlišením. V každém filmovém políčku jsou tedy dva obrázky. První řádek prvního obrázku je následovaný prvním řádkem druhého obrázku, za kterým následuje druhý řádek prvního obrázku… atd. Proto, pokud se mezi zachycením obou obrázků odehrál významný pohyb, vypadají objekty jako rozložené do proužků.

Filtr Odstranění prokládání zachová pouze jeden z obou obrázků a chybějící řádky doplní postupným přechodem mezi sousedními řádky. Výsledný obrázek bude lehce rozmazaný, lze jej však dále vylepšit pomocí dalších filtrů.

Testovací obrázek najdete na stránce Wikipedia.

6.2.2. Volby

Náhled

Pokud je zaškrtnuta volba Náhled, zobrazuje se výsledek nastavení filtru interaktivně v náhledu.

Režim

Zachovat lichá pole a Zachovat sudá pole: Jedna z voleb může poskytovat lepší výsledky. Vyzkoušejte proto obě.