11.6. Fotokopie

Přehled revizí
Revize $Revision: 1962 $ 2006-04-19 jfriedl

11.6.1. Přehled

Obrázek 14.44. Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.
Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Fotokopie.

Filtr Fotokopie upravuje aktivní vrstvu či výběr tak, aby vypadala jako černobílá fotokopie, jako by byl toner přenášen na základě relativní tmavosti dané oblasti. Dosáhne se toho ztmavením oblastí, které jsou tmavší než je průměr okolí, a nastavením ostatních pixelů na bílou barvu.

11.6.2. Spuštění filtru

Tento filtr najdete v nabídce okna obrázku jako FiltryUměníFotokopie.

11.6.3. Volby

Obrázek 14.45. Volby filtru „Fotokopie

Volby filtru Fotokopie

Poloměr masky

Tento parametr nastavuje velikost sousedství pixelů, ve kterém je počítána průměrná intenzita pro porovnání s jednotlivými pixely a rozhodnutí, zda mají být ztmaveny. Vyšší hodnoty vytváří velmi silné tmavé oblasti okolo oblastí bílých a mnohem méně detailů v tmavých oblastech. Nižší hodnoty způsobují použití menšího množství barvy a více podrobností ve všech oblastech.

Ostrost

Tato volba umožňuje nastavit ostrost fotokopie. Možné hodnoty jsou od 0.0 do 1.0.

Procento černé

Tento parametr ovlivňuje množství černé barvy přidané do obrázku. Je-li hodnota malá, jsou přechody do černých oblastí jemnější a tmavé čáry jsou užší a méně patrné. Vysoké hodnoty vytváří silnější, tmavší a ostřejší černé oblasti. Maximální hodnota vytváří nevyhlazené (aliasované) černé oblasti. Nejlepší a nejpřirozenější výsledky je obvykle možno dosáhnout středními hodnotami. Hodnota se může pohybovat mezi 0.0 a 1.0.

Procento bílé

Tento parametr ovlivňuje procento bílé barvy.