3.7. Vzor vybarvení

3.7.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaVzor vybarvení.

Tento filtr umožňuje kolorizovat černobílé obrázky namapováním barevného gradientu nebo barevného obrázku.

[Výstraha] Výstraha

Obrázek v odstínech šedi musí být před použitím tohoto filtru převeden do RGB režimu (Obrázek>Režim>RGB).

3.7.2. Volby

Dialog filtru je rozdělen na dvě části, cílovou vlevo a část se vzorem vpravo.

Cíl, Vzor

Implicitně náhled zobrazuje obrázek, z jehož okna byl filtr vyvolán.

Vzor může být celý náhled nebo výběr z náhledu. Rozbalovací seznam umožňuje zvolit některý z dalších obrázků, které byly otevřeny v okamžiku vyvolání filtru. Je-li zvolena volba Z přechodu (nebo Z obráceného přechodu), bude jako vzor použit aktivní přechod Gimpu (nebo jeho obrácená verze). V dialogu filtru se zobrazí v liště přechodu pod náhledem vzoru. Náhled vzoru se stane neaktivním. Pomocí dvou šipek lze vymezit tu část přechodu, která má být použita.

Cíl je, ve výchozím nastavení, zdrojový obrázek. Z rozbalovacího seznamu však lze zvolit i jiný cílový obrázek. Pokud je v obrázku výběr, bude zobrazen v odstínech šedi, pokud není, bude v odstínech šedi zobrazen celý obrázek.

Zobrazit výběr

Tato volba přepíná mezi celým obrázkem a výběrem, pokud výběr existuje.

Zobrazit barvu

Tato volba přepíná mezi zobrazením v barvě a v odstínech šedi.

Získat vzorky barev

Kliknutím na toto tlačítko se v liště přechodu pod náhledem vzoru zobrazí barvy vzoru. Pokud vzor obsahuje málo barev, nemusí být přechod plynulý. To lze vylepšit zaškrtnutím volby Plynulé vzorky.

Volba Použít podbarvy je složitější. V RGB obrázku může mít více různých barev stejnou hodnotu (V, value). Pokud je tato volba zaškrtnuta, barvy se stejnou hodnotou se smíchají a výsledná směs bude použita pro pixely příslušné hodnoty. Pokud zaškrtnuta není, použije se převažující barva.

Výstupní úrovně

Tato pole fungují stejně jako trojúhelníky v liště přechodu – omezují škálu barev, která bude aplikována do cílového obrázku. Umožňují hranice zadat přesněji, číselně. Výsledek se interaktivně promítá přímo do cílového náhledu.

Vstupní úrovně

Tři přírůstková pole a tři odpovídající posuvníky trojúhelníkovitého tvaru určují důležitost tmavých, středních a světlých tónů. Výsledek se ihned interaktivně promítá do cílového náhledu.

Tlačítko Použít

Jste-li s výsledky v cílovém náhledu spokojeni, lze je aplikovat do obrázku stisknutím tlačítka Použít.

Podržet intenzitu

Pokud je tato volba aktivní, bude průměrný jas cílového obrázku stejný, jako zdrojového obrázku.

Původní intenzita

Pokud je tato volba aktivní, nejsou nastavení vstupních úrovní brána v potaz. Zůstane tak zachována původní intenzita.