2.8. Verder . . .

kan de gebruiker nog veel andere, kleiner veranderingen en toepassingen opmerken, hieronder volgt een korte opsomming van enkelen ervan.