2.3. Koppelen van dialoogvensters

2.3.1. Koppelbalken

In GIMP-2.0 en -2.2 kunt u de dialoogvensters overal over uw werkblad rondstrooien. U kunt ze ook opbergen in een overzichtelijk aantal, daarvoorbedoelde vensters. Zo'n venster wordt, analoog aan het systeem in de scheepvaart, een dok genoemd; Een dok is een venster waarin een verzameling dialoogvensters gevat is zodat u bijvoorbeeld snel naar het gereedschap-optievenster kunt gaan of het penseel-venster of pallet-venster enzovoorts. Niet alle GIMP vensters kunt u hierin kwijt. Ad-hoc dialoogvensters die na gebruik weer verdwijnen, zoals het voorkeurenvenster, het nieuwe-afbeeldingsvenster en ook afbeeldingsvensters kunnen hier niet ingekoppeld worden.

Figuur 3.4. Een dok met een koppelbalk uitgelicht.

Een dok met een koppelbalk uitgelicht.

In ieder dok kunt u een collectie koppelbalken zien zitten, zoals uitgelicht in het aangrenzende figuur. dit zijn dunne grijze balken die niet ver uitsteken maar toch moeilijk over het hoofd te zien zijn: De meeste mensen zijn zich niet van hun aanwezigheid bewust tot ze expliciet erop gewezen worden.

2.3.2. Sleep-en-koppel vlakken

Ieder dialoogvenster dat in een dok geplaatst kan worden heeft een oppakvlak zoals u in het figuur uitgelicht ziet. Dit vlak is te onderscheiden doordat de cursor in een handvorm verandert als ze zich in dit vlak bevindt. Om een dialoogvenster in een ander dok te koppelen moet u de linkerknop indrukken in dit vlak en deze ingedrukt houden als u het dialoogvenster naar een van de koppelbalken van een dok sleept.

Figuur 3.5. Een dialoogvenster in een dok wordt een dialoog-tabblad.

Een dialoogvenster in een dok wordt een dialoog-tabblad.

De afbeelding laat zien in welk gebied u de muiscursor kunt gebruiken om een dialoogvenster uit het dok te slepen.


U kunt meer dan een dialoogvenster naar dezelfde koppelbalk slepen. De dialoogvensters worden dan op elkaar gestapeld tot tabbladen met tabs met iconen die de verschillende dialoog-tabbladen markeren. Door op de goede tab te klikken kunt u het daarbij behoordende dialoog-tabblad naar voren halen en daarmee verder werken.

2.3.3. Afbeelding-uitrollijst

In sommige dokken is een afbeeldingen-uitrollijst aanwezig. Deze rolt naar het aanklikken uit tot een lijst met alle afbeeldingen die het opgestarte gimp-programma ge-opend heeft. U kunt deze lijst gebruiken om een andere afbeelding te activeren. Als de Automatisch -knop ingedrukt staat, toont de opgerolde lijst altijd de naam van de huidige actieve afbeelding; degene waar u op dat moment mee bezig bent.

Figuur 3.6. De afbeelding-uitrollijst uitgelicht.

De afbeelding-uitrollijst uitgelicht.

Als standaardinstelling toont een “Lagen, Kanalen, Paden” dok de knop van de afbeeldingslijst bovenin. Door in het Tab-menu, dat verderop beschreven wordt, de optie "selectie tonen" uit te vinken kunt u dit echter uitzetten. (Het dok dat het gereedschapsvenster vormt echter een uitzondering, u kunt hier geen afbeelding-uitrollijst aan toevoegen.)

2.3.4. Tabmenu

Figuur 3.7. De tabmenu knop in een dialoogvenster uitgelicht.

De tabmenu knop in een dialoogvenster uitgelicht.

In ieder dialoogvenster heeft u met de tabmenu knop, die u in de bovenstaande figuur uitgelicht is, toegang tot speciale tab-gerelateerde functies. Welke functies er specifiek beschikbaar zijn verschilt per dialoogvenster, maar de functies om nieuwe tabbladen te maken, bestaande te sluiten of los te maken zitten er altijd tussen.

Figuur 3.8. Het Tab menu van het lagen-venster.

Het Tab menu van het lagen-venster.

Het tabmenu bevat de volgende opdrachten:

Contekstmenu

Aan de bovenkant van ieder tabmenu staat de toegang tot het contekst menu van het dialoogvenster waarin de tabknop aangeklikt is. Dit menu bevat opdrachten die bij het specifieke dialoogvenster horen. Op deze plaats kunt u in het dialoogvenster voor patronen bijvoorbeeld een aantal manieren om patronen te bewerken vinden.

Tab toevoegen

Dit item opent een ondermenu waarmee u veel verschillende koppelbare dialoogvensters kunt toevoegen als nieuwe tabbladen.

Tab sluiten

Dit item sluit het voorste dialoog-tabblad uit het dok. Als u het laatste dialoogvenster gesloten heeft wordt het dok zelf ook gesloten. Dit item heeft hetzelfde effect als het indrukken van de "tab sluiten"-knop.

Tab loskoppelen

Met dit item kunt u het dialoogvenster van het dok loskoppelen. Zo maakt u een nieuw dok aan met het huidige dialoogvenster als enige tabblad. Dit werkt hetzelfde als het slepen van het dialoogvenster uit het dok en vervolgens op een willekeurige plaats loslaten ervan.

Grootte van vooruitblik

Figuur 3.9. Grootte van vooruitblik -menu in het tabmenu.

Grootte van vooruitblik -menu in het tabmenu.

De meeste dialoogvensters hebben tab menu's met het Grootte van vooruitblik-item dat een lijst met beschikbare grootte's voor de onderwerpen van het dialoogvenster opent. Een voorbeelden hiervan is het penseelvenster waarin de grootte van de begrenzing van de penseelvoorbeelden in te stellen is. De standaardgrootte is Middel.

Tabstijl

Figuur 3.10. Het Tabstijl ondermenu.

Het Tabstijl ondermenu.

Dit item is aanwezig als er meerdere dialoogvensters in hetzelfde dok gevat zitten en biedt toegang tot een ondermenu waarin u kunt kiezen hoe de tab van het dan bovenste dialoog-tabblad weergegeven wordt. U kunt hier uit maximaal vijf mogelijkheden kiezen die niet bij alle dialoog-tabbladen beschikbaar hoeven te zijn.

Pictogram

Bij deze keuze wordt het dialoog-tabblad alleen met een pictrogram weergegeven.

Huidige status

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar in dialoog-tabbladen waarin u meerdere keuzemogelijkheden heeft zoals de penseelvorm, een patroonkeuze, een kleurenverloop enzovoorts. Het tab geeft dan de huidige toestand van het geselecteerde ding weer.

Tekst

Deze keuze toont de naam van het dialoog-tabblad op de tab.

Pictogram & tekst

Deze keuze maakt de tabs breder omdat ze dan zowel tekst al het pictogram van het dialoog-tabblad laten zien.

Status en tekst

Als deze mogelijkheid beschikbaar is laat ze zowel de huidige instelling van het tabblad zien én het soort dialoog-tabblad.

Als lijst bekijken; Als raster bekijken

Met deze items kunt u kiezen of u bij meerdere keuzemogelijkheden alle opties onder elkaar getoond wilt hebben of dat ze in een rooster met meerdere kolommen per rij getoond worden.

Selectie tonen

Als deze optie aangevinkt staat, wordt het afbeelding-uitrolmenu aan de bovenkant van het dok getoond. Deze optie is afwezig in het dok met het gereedschapsvenster.

Actieve afbeelding auto-volgen

Als deze optie aangevinkt is en de afbeeldings-uitrollijst niet getoond wordt is ze enigzins zinloos. Anders, als u deze optie aangevinkt heeft toont de knop voor het afbeelding-uitrolmenu continu én automatisch met welke afbeelding u bezig bent.