2.3. Førehandsvising av programtillegg

Vi har lagt inn eit standard førehandsvisingsprogram for dei som skriv programtillegg. David Odin har integrert dette programmet i alle nåverande filter, så nå inneheld mange fleire filter i GIMP ei førehandsvising som blir oppdatert i sanntid. Dessutan er mange av førehandsvisingane forbetra.