2.5. Tilpassa Gnome sine retningslinjer

Det er blitt lagt ned mykje arbeid i å gjere GIMP enklare, særleg for nybyrjaren. Dei fleste dialogane følgjer nå GNOME HIG-tilrådingane (Human Interface Guide = retningslinjer for grensesnitt). I tillegg er mange av dei “Avanserte” innstillingane i dialogane fjerna, gøymde i ei utviding eller rett og slett gjort til standard.