2.4. Ulike typar av Script-Fu

Det finst to ulike utgåver av Script-Fu — dei som kan stå åleine og dei som er biletavhengige. Dei som lagar sitt eige bilete finn du i Hovudmenyen under UtvidScript-FuSkripttype, medan dei som må knytast til eit bilete naturleg nok er plasserte i biletmenyen under Script-FuSkripttype.