5.3. Kantar

5.3.1. Oversyn

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKonturKant

Figur 15.73. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Originalbilete

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Sobel)


Figur 15.74. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Prewitt)

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Gradient)


Figur 15.75. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Roberts)

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Differensiell)


Figur 15.76. Eksempel på bruk av kantfinningsfilteret

Eksempel på bruk av kantfinningsfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Laplace)


Kantfilteret bruker ulike algoritmer (matematiske likningar) for å finne konturane. Du finn litt forklaringar på desse i neste avsnitt. (Litt lite forklaring førebels, blir vonleg utvida seinare).

5.3.2. Innstillingar

Figur 15.77. Innstillingane for filteret “Kantar

Innstillingane for filteret Kantar

Algoritmer

Filteret Kantar bruker fleire valfrie metodar for å oppdage kantar i biletet:

  • Sobel: Denne algoritmen har ingen spesielle innstillingar.

  • Prewitt: Resultatet er svært likt det du får med bruk av Sobel.

  • Gradient: Kantane er smalare, med mindre kontrast og meir sløra enn ved bruk av Sobel.

  • Roberts: Ingen synleg skilnad frå Sobel.

  • Differential: Ikkje fullt så lyse kantar som med Sobel.

  • Laplace: Denne algoritmen har ingen spesielle innstillingar.

Mengde

Mengde: Denne glidebrytaren har ei skala frå 1 til 10. Eit lågt tal resulterer i eit svart bilete med høg kontrast og tynne strekar. Ein høg verdi resulterer i breie kantar med låg kontrast og mange fargar i mørke område.

Linjebryting, Smøre, Svart: Desse vala er meint å styre korleis biletkantane skal sjå ut, men eg har ikkje fått dette til å verke.