3.2. Locatie openen

Als u een bestand vanaf een URI inplaats van een lokaal bestand wilt openen, kunt u dit ook doen met behulp van de menukeuzes: BestandLocatie openen in het gereedschapsvenster of het afbeeldingsmenu. Hierdoor wordt er een klein dialoogvenster ge-opend waar u de URI kunt invoeren (of plakken).

Figuur 5.2. Het “Locatie Openen” dialoogvenster.

Het Locatie Openen dialoogvenster.

Het “Locatie openen” dialoogvenster.