2.2. Hulplijnen

Figuur 9.5. De afbeelding met vier hulplijnen.

De afbeelding met vier hulplijnen.

In aanvulling op het raster kunt u ook gebruik maken van hulplijnen. Deze horizontale of verticale lijnen kunt u maken door de cursor op een van de linealen te bewegen, en met de muisknop ingedrukt het afbeeldingsgebied in te bewegen. De hulplijn volgd dan de cursor tot u de knop loslaat. U kunt zoveel hulplijnen maken als u wilt en u kunt ze overal neerzetten. Als u een gemaakte hulplijn verplaatsen wilt, kunt u dat doen door het verplaat-gereedschap te activeren in het gereedschapsvenster (of door de M-toets in te drukken); Als de cursor dan op de hulplijn van vorm veranderd kunt u de hulplijn verplaatsen met ingedrukte muisknop. Om de lijn te verwijderen is het voldoende om hem buiten de afbeelding te slepen.

Op dezelfde manier als bij het raster kunt u de cursor naar de hulplijnen laten trekken door de menukeuzen BeeldHulplijnen magnetisch aan te vinken in de menubalk van het afbeeldingsvenster. Als u zoveel hulplijnen heeft dat sommige dingen wat onduidelijk worden kunt u ze verbergen door BeeldHulplijnen tonen aan- of uit te vinken in dezelfde menubalk(Of u gebruikt de Shift+Ctrl+T toetsencombinatie) Het is handig om ze meteen weer aan te zetten: Als u ze even uit laat zou het verwarrend kunnen zijn als u een nieuwe hulplijn wilt maken en u bent vergeten dat de hulplijnen uit staan en ze na het slepen meteen uit beeld verdwijnen.

Als u het gemakkelijker vindt, kunt u het standaardgedrag van de hulplijnen aanpassen in het tabbladWeergave van het Afbeeldingsvenster menu in het Voorkeurenvenster. Het uitzetten van de optieHulplijnen tonen is om de voorgenoemde reden waarschijnlijk niet zo handig.

[Opmerking] Opmerking

Een ander gebruik van de Hulplijnen is bij de Guillotine uitbreiding; deze kan de hulplijnen gebruiken om de afbeelding in een verzameling deel-afbeeldingen te splitsen.

[Opmerking] Opmerking

Zie ook Hulplijnen in de woordenlijst.