2.2. Het Afbeeldingsvenster

Figuur 3.3. Het afbeeldingsvenster met de belangrijkste elementen.

Het afbeeldingsvenster met de belangrijkste elementen.

In GIMP wordt iedere afbeelding die u geopend heeft in zijn eigen, afzonderlijke venster weergegeven. (In sommige gevallen kunnen er meerdere vensters dezelfde afbeelding weergeven, maar dit is vrij ongewoon.) We geven een korte beschrijving van de elementen die standaard in dit afbeeldingsvenster aanwezig zijn. Enkele hiervan kunt u verbergen met behulp van comando's in het Beeldmenu; maar dat wilt u waarschijnlijk niet.

 1. TitelBalk: Aan de bovenkant van het venster ziet u hoogstwaarschijnlijk de titelbalk. Deze toont de naam van de afbeelding en wat korte informatie over haar eigenschappen. Deze balk wordt verzorgd door het venstersysteem en niet door GIMP, dus de vorm ervan is afhankelijk van welk besturing-, venstersysteem en mogelijk thema u gekozen heeft. In het Voorkeuren venster kunt u de getoonde informatie aanpassen als u dat wenst.

 2. Afbeeldingsmenu: Meteen onder de titelbalk zit het afbeeldingsmenu (Tenzij dit onderdrukt is). De items in deze tweede balk geven u toegang tot bijna alle bewerkingen die u op een afbeelding kunt uitvoeren. (Er zijn enkele "algemene" bewerkingen die u alleen via het gereedschapsvenster kunt wijzigen.) Een andere manier om toegang te krijgen tot het afbeeldingsmenu is het rechtsklikken als de muiscursor in het afbeeldingsvenster zit [2] , of u kunt links-klikken op het kleine pijl-symbool in de linkerbovenhoek. Verder krijgt u nog eenvoudiger toegang tot de meeste bewerkingen door een Alt +"Sneltoets" combinatie te gebruiken. In de menu's staat de letter onderstreept die u voor de betreffende functie moet gebruiken. U kunt ook uw eigen sneltoets-combinaties instellen als u het vakje voor ` use dynamic keyboard shortcuts ' in het `Bediening'-tabblad van het Voorkeuren dialoogvenster aanvinkt.

 3. Menuknop: Als u op deze kleine knop drukt krijgt u het Afbeeldingsmenu in beeld in kolomvorm in plaats van in een rij. Geoefende sneltoets-gebruikers die de menubalk niet meer in beeld willen hebben, kunnen dit menu openen met de Shift+F10 toetscombinatie.

 4. Lineaal: Als standaardinstelling worden er links en boven van de afbeeldig linealen getoond met daarin de coordinaten van de afbeelding. U kunt de eenheden die aangegeven worden aanpassen, de standaardweergave is in beeldpunten, verder onder kunt u vinden hoe u deze aanduiding kunt wijzigen.

  Een van de belangrijkste functies van de linealen is de mogelijkheid om hulplijnen aan te maken. Als u op een lineaal de linker muistoets indrukt, dan de muis met ingedrukte toets de afbeelding insleept, neemt u een hulplijn mee die u vervolgens kan helpen om verschillende voorwerpen in uw afbeelding netjes ten opzichte van elkaar te rangschikken. De hulplijnen kunnen verplaatst worden door er op te gaan staan en ze weer met ingedrukte linkermuisknop te verslepen, Door ze de afbeelding uit te slepen verwijderd u ze tenslotte.

 5. Snelmasker knop: In de linkeronderhoek van de afbeeldingsvenster bevindt zich de kleine knop die het snelmasker uit of aan zet. Het uit- en aanzetten van dit masker is een uitermate handige manier om te zien welk deel van de afbeelding er nu eigenlijk en in welke mate, geselecteerd is. Voor meer informatie raadpleegt u Snelmasker.

 6. Cursorpositie: Het rechthoekige vlak in de linkeronderhoek toont op welke coordinaten de (muis-)cursor zich op dat moment precies bevindt als deze ergens binnen de randen van het afbeeldingsvenster zit. Deze coördinaten worden in dezelfde eenheden weergegeven als die van de linealen.

 7. Eenheden menu: (Dit is een nieuwe eigenschap in GIMP-2.2 die niet in GIMP-2.0 beschikbaar is.) Standaard gebruiken de linealen en enkele andere functies het aantal beeldpunten als eenheidsmaat U kunt dit in dit menu veranderen naar duimen, centimeters(cm) of enkele andere eenheden. (Als u dit doet, zult u zien dat de instelling van `punt voor punt' in het Beeld-menu de manier waarop de afbeelding getoond wordt, beiinvloed: Zie punt voor punt voor meer informatie.

 8. Schaalknop: (Dit is wederom nieuw in GIMP-2.2 en niet beschikbaar in GIMP-2.0) Er zijn verschillende manieren om de Schaling van de afbeelding te vergroten of the verkleinen, maar met dit menu gaat het waarschijnlijk het makkelijkst.

 9. Statusvak: Het statusvak is onderin het afbeeldingsvenster zichtbaar. Meestal laat het zien welk deel van de afbeelding bewerkt wordt en de hoeveelheid systeemgeheugen dat hierbij gebruikt wordt. U kunt in de Voorkeursinstellingen zelf instellen welke informatie hier weergegeven wordt. Als u bewerkingen doet die veel tijd kosten laat het statusvak tijdelijk zien met welke bewerking GIMP nu bezig is en welk deel er al van afgewerkt is.

 10. Annuleren knop: In de rechter onderhoek van het scherm staat de knop om te Annuleren. Als u een bewerking gestart heeft die nogal lang duurt en halverwege besluit dat dit toch niet is wat u wilde, kunt u met deze knop de bewerking direkt afbreken.

  [Opmerking] Opmerking

  Er zijn enkele `plug-ins' die zo'n abrupte afbraak niet goed afhandelen en delen van de afbeelding in de war achterlaten.

 11. Positie controle Dit is een kleine knop met kruislingse pijlen in de rechteronderhoek. Als u hierop klikt verschijnt er een miniatuurafbeelding van de afbeelding. Als de afbeelding groter is dan het huidige vensterformaat, kunt u met ingedrukte muisknop in deze miniatuur het gewenste deel van de afbeelding naar het venstergebied verslepen; dit is vaak de handigste manier om snel naar het gewenste deel van de afbeelding te gaan (U kunt in het Positie dialoogvenster meer manieren vinden om bij het positie venster te komen. Indien uw muis een middelste knop heeft kunt u die ook gebruiken om de afbeelding onder het venster heen te schuiven.)

 12. Passieve begrenzing: Deze begrenzingslijn geeft de scheiding tussen de actieve afbeelding en het onbewerkbare opvulgebied aan zodat het onderscheid duidelijk is. Op dit inactieve gebied kunt u natuurlijk geen bewerkingen uitvoeren aangezien het geen deel van de afbeelding uitmaakt.

 13. Afbeeldingsgebied: De weergave van de afbeelding of `het doek' is natuurlijk het belangrijkste deel van het afbeeldingsvenster. Het is het centrale deel van het venster en omgeven door een gele gestreepte lijn die de grens van de afbeelding aangeeft die zo op een neutrale grijze achtergrond staat. U kunt de afbeeldingsgrootte op verschillende manieren door middel van zoomen veranderen zoals bijvoorbeeld in de beschrijving van de schaal-instelling hieronder wordt vermeld.

 14. Meeschaal schakelaar: Als deze schakelaar ingedrukt staat, verandert de schaal van de afbeelding mee met de grootte van het hele afbeeldingsvenster.[2] Apple Macintosh-gebruikers kunnen ook de Ctrl +linker muisknop combinatie gebruiken