Nombre

Seleccionar — Key reference for Select menu

Selecciones

Ctrl + T

Alternar selecciones

Ctrl + A

Seleccionar todo

Shift + Ctrl + A

Seleccionar nada

Ctrl + I

Invertir selección

Shift + Ctrl + L

Flotante

Shift + V

A partir de una ruta