3. Wat gebeurd er verder met uw defect-melding?

Op ieder tijdstip na de melding heeft de defect-melding een `Status' die beschrijft wat er op dat moment mee gebeurd. Hier volgen de mogelijke waarden van Status en hun betekenis:

Unconfirmed (Onbevestigd)

Dit is de begintoestand van de defect-melding, regelmatig wordt ze opgestuurd tot een van de ontwikkelaars er kennis van neemt en besluit of het een geldige defect-melding is. Soms weet de ontwikkelaar het niet zeker en laat de status tot die tijd op `Unconfirmed' staan. In het ergste geval blijft een defect-melding een jaar of iets langer in deze toestand, maar dit wordt als iets slechts gezien en gebeurt niet vaak.

New (Nieuw)

Dit betekent dat er door tenminste een ontwikkelaar kennis is genomen van de inhoud van de defect-melding en dat het mogelijk is dat het hier een werkelijk defect betreft. Dit betekent niet dat er meteen iets aan gedaan wordt: sommige defect-meldingen kunnen volledig terecht zijn, zeker verbeterings-verzoeken, maar er kan lange tijd overheen gaan voor er iemand in staat is om ze op te lossen of toe te voegen. Veel defecten kunnen echter ook al enkele uren na de melding verholpen zijn.

Assigned (Toegewezen)

Dit betekent dat iemand het op zich heeft genomen om te werken aan het defect. Dit betekent niet dat deze persoon er daadwerkelijk mee aan de slag is, dus praktisch gezien betekent deze toestande hetzelfde als `New'.

Reopened (Heropend)

Dit betekent dat de ontwikkelaars op een gegeven moment dachten het defect opgelost te hebben, maar nieuwe informatie heeft hun mening doen veranderen: waarschijnlijk werkte de oorspronkelijke oplossing nog niet helemaal goed.

Needinfo (Meer informatie nodig)

Aan deze status moet u extra aandacht besteden. Dit betekent dat er nog niet voldoende informatie beschikbaar is van uw defect-melding om er iets aan te doen. Meestal wordt er niet meer aan uw melding gewerkt tot u meer informatie heeft geleverd (door commentaar toe te voegen). Als u te lang wacht met het geven van meer informatie zal defect-meldinge uiteindelijk weggewerkt worden door het de status `Incomplete' te geven.

Resolved (Opgelost)

Dit betekent dat de ontwikkelaars denken dat ze het defect opgelost hebben. Als u het hier niet me eens bent, kunt u de melding heropenenen, maar aangezien u geen mensen tegen hun wil aan een defect kunt laten werken, moet u daar een goede reden voor hebben. Hier zijn mogelijke waarden van Resolution (Oplossing) met hun betekenis.

Fixed (Opgelost)

Het ging om een werkelijk defect en GIMP is zo veranderd dat het opgelost is.

Wontfix (Wordt niet opgelost)

De ontwikkelaars zijn het er mee eens dat het een terechte foutmelding is, maar een reparatie zou zoveel moeite kosten ten opzichte van de ernst van het probleem dat ze dat niet de moeite waard vinden.

Duplicate (Dubbel)

Dit betekent dat het zelfde defect reeds eerder door iemand anders gemeld is. Als u deze oplossing ziet, staat daar ook een verwijzing naar deze eerdere melding bij waar u veel meer nuttige informatie kunt vinden.

Notabug (Geen defect)

Dit betekent dat het gedrag zoals beschreven in de defect-melding opzettelijk zo is. Het kan u als een defect toeschijnen (zoals voor een hoop andere mensen), maar het programma werkt op de manier zoals bedoeld en de ontwikkelaars willen dit niet wijzigen.

NotGnome (Niet Gnome)

De defect-melding is terecht, maar kan niet opgelost worden door iets aan GIMP te veranderen. Vaak leveren problemen met besturingssystemen, venster-managers of bibliotheken dit antwoord op. Soms is een defect-melding aan de programmatuur die het werkelijke defect veroorzaakt de volgende, passende stap.

Incomplete (Niet volledig)

De defect-melding bevat niet voldoende informatie om er mee aan de slag te gaan en de melder heeft verzoeken om meer informatie niet beantwoord. Meestal blijft een defect-melding een maand of twee open staan voordat het op deze manier opgelost wordt.

Invalid (ongeldig)

Er is iets mis in de vorm van de defect-melding: Meestal komt dit doordat de melder hetzelfde defect, per ongeluk, meerdere malen gemeld. (In sommige web browsers is deze fout heel makkelijk te maken.) Met defect-meldingen die het gedrag van het programma op een foute manier beschrijven wordt ook zo afgedaan.

[Opmerking] Opmerking

Als u het niet eens bent met de afhandeling van een defect-melding staat het u vrij om er commentaar op te leveren. Ieder commentaar dat aan een, al dan niet opgeloste, defect-melding toegevoegd wordt, veroorzaakt een e-mail bericht naar de GIMP-Bugzilla mail-lijst, dus wordt opgemerkt door mensen in het ontwikkelingsteam. Dit betekent natuurlijk niet noodzakelijkerwijs dat ze er op zullen reageren.