2. Raster en Hulplijnen

You will probably have it happen many times that you need to place something in an image very precisely, and find that it is not easy to do using a mouse. Often you can get better results by using the arrow keys on the keyboard (which move the affected object one pixel at a time, or 25 pixels if you hold down the Shift key), but GIMP also provides you with two other aids to make positioning easier: grids and guides.

Afbeelding 11.27. De afbeelding voor de onderstaande voorbeelden.

De afbeelding voor de onderstaande voorbeelden.

2.1. Het raster van de afbeelding

Afbeelding 11.28. De afbeelding met het standaardraster.

De afbeelding met het standaardraster.

In iedere afbeelding maakt GIMP een raster aan dat niet standaard zichtbaar is, maar wel zichtbaar te maken is door de menukeuze BeeldRaster tonen aan te vinken. Als u de afbeelding van het raster erg veel gebruikt, kunt u het ook in de Voorkeuren standaard aanzetten door in AfbeeldingsvenstersWeergave Onder "Normale stand" het item Raster tonen aan te vinken (Hier ziet u ook dat u het gedrag in een venster anders kunt instellen dan wanneer u GIMP in de volledige-scherm modus gebruikt).

The default grid appearance, set up when you install GIMP, consists of plus-shaped black crosshairs at the grid line intersections, with grid lines spaced every 10 pixels both vertically and horizontally. You can customize the default grid using the Default Image Grid page of the Preferences dialog. If you only want to change the grid appearance for the current image, you can do so by choosing ImageConfigure Grid from the image menu: this brings up the Configure Grid dialog.

Afbeelding 11.29. Een andere rasterstijl.

Een andere rasterstijl.

Een raster is niet alleen handig om onderlinge afstanden en grootte-verhoudingen in te schatten, het is ook handig om dingen precies op het raster uit te lijnen. Dit kunt u voor mekaar krijgen door de menukeuze beeldRaster magnetisch aan te vinken in de menubalk van het afbeeldingsvenster. Als de cursor dan op korte afstand van een rasterlijn komt springt ze automatisch precies op die lijn. In de Voorkeuren kunt u deze korte afstand in het tabblad Gereedschapsopties als de waarde van de Magnetische afstand instellen. Maar voor de meeste mensen is 8 beeldpunten een comfortabele waarde. (Als het grid niet zichtbaar is werkt dit verspringen ook, het wordt er alleen niet echt duidelijker op.)