11. Patronen

Een Patroon is een, meestal kleine, afbeelding die gebruikt wordt als een tegel om veel grotere vlakken mee op te vullen met kopiëen die zij-aan-zij neergelegd worden zoals keramische tegels in een badkamer. Een patroon is tegelbaar als de kopiëen ervan aaneensluitend links-rechts en boven-onder gelegd kunnen worden, zonder dat er iets van de onderlinge begrenzing zichtbaar blijft. Niet alle nuttige patronen zijn tegelbaar, maar tegelbare patronen leveren in veel gevallen wel een erg mooi resultaat op. (Een Textuur is bijvoorbeeld ook een patroon.)

Afbeelding 7.27. Voorbeelden van patroongebruik

Voorbeelden van patroongebruik

Drie manieren om het LeopardLuipaard) patroon te gebruiken: Een gewone vulling van een selectie, schilderen met het Kloon-gereedschap, en het neerstrijken van een elliptische selectie met een patroon.


GIMP kent drie belangrijke toepassingen van patronen:

[Tip] Tip

Let wel: Patronen hoeven niet helemaal ondoorzichtig te zijn. Als u een patroon met doorzichtige delen gebruikt schijnen de onderliggende lagen nog steeds door het patroon heen. Dit is een van de vele manieren om met bedekkingen in GIMP te werken.

GIMP wordt geïnstalleerd men een tiental, schijnbaar willekeurig gekozen, patronen. U kunt zelf meer toevoegen die u zelf kunt maken of uit het grote aantal online-beschikbare kunt ophalen.

Het actieve patroon van GIMP dat in de meeste patroon-gerelateerde operaties gebruikt wordt, staat aangegeven in het Penseel/Patroon/Verloop vak van het gereedschapsvenster. Als u op het patroonvakje klikt verschijnt het Patronen dialoogvenster waarmee u een ander actief patroon kunt kiezen. U kunt dit dialoogvenster ook via menukeuzen openen of in een dok koppelen zodat het continu beschikbaar is.

Om een nieuw patroon toe te voegen aan het patronen dialoogvenster moet u het opslaan in een goede bestandsopmaak en opslaan in een map die in het patronen zoekpad van GIMP staat. De verschillende bestandsopmaken die Gipm voor patronen kan gebruiken zijn:

PAT

The .pat format is used for patterns which were created specifically for GIMP. You can convert any image into a .pat file by opening it in GIMP and then saving it using a file name ending in .pat.

[Let op] Let op

Do not confuse GIMP-generated .pat files with files created by other programs (e.g. Photoshop) – after all, .pat is just a part of an (arbitrary) file name.

(However, GIMP does support Photoshop .pat files until a certain version.)

PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF

Since GIMP 2.2 you can use .png, .jpg, .bmp, .gif, or .tiff files as patterns.

Een patroon maakt u beschikbaar het in een van de patroon-zoekpaden van GIMP op te slaan. Standaard staan er tenminste twee twee mappen in dit zoekpad, te weten een algemene map: patterns in de map met de programmabestanden van GIMP; hierin kunt u beter niets veranderen. Ten tweede is er dus een patterns map in uw eigen GIMP-gebruikersmap. U kunt meer mappen aan het patronenzoekpad toevoegen in het Patronen tabblad van de Mappen in het Voorkeuren dialoogvenster. Als u GIMP dan de volgende keer opstart zullen de patronen van alle mogelijke bestanden in dat zoekpad, aan het patroon-dialoogvenster toegevoegd zijn.

Er zijn talloze manieren waarop u met de beschikbare gereedschappen en filters van GIMP interessante patronen kunt maken -- in het bijzonder met de weergavefliters. Op veel plaatsen zijn documenten te vinden waarvan u kunt leren hoe u dit moet doen, bijvoorbeeld op de GIMP webstek. Sommige filters hebben zelfs nadrukkelijke instellingen om de uitkomst ervan tegelbaar te maken. Verder levert het Tegelbaar Vervagen filter de mogelijkheid om de randen van een afbeelding te vermengen om er gladder mee te kunnen tegelen.

Afbeelding 7.29. Patroonscript voorbeelden

Patroonscript voorbeelden

Examples of patterns created using six of the Pattern Script-Fu's that come with GIMP. Default settings were used for everything except size. (From left to right: 3D Truchet; Camouflage; Flatland; Land; Render Map; Swirly)


Also of interest are a set of pattern-generating scripts that come with GIMP: you can find them in the menu bar, through FileCreatePatterns. Each of the scripts creates a new image filled with a particular type of pattern: a dialog pops up that allows you to set parameters controlling the details of the appearance. Some of these patterns are most useful for cutting and pasting; others serve best as bumpmaps.

Afbeelding 7.30. How to create new patterns

How to create new patterns