8.28. Histograma

El diàleg de l'histograma està documentat a Secció 2.5, “Histogram dialog”.