8.8. Balanç de blancs

Aquesta ordre ajusta automàticament els colors de la capa activa optimitzant els canals vermell, verd i blau per separat. Per fer-ho es descarta el 0,05% dels píxels presents en els dos extrems de l'histograma i s'estira tot l'interval restant. El resultat és que els píxels de color, poc freqüents en les vores exteriors dels histogrames (potser per la pols) no influeixen negativament en els valors màxims i mínims utilitzats per estirar els histogrames, comparat amb Estira el contrast. Com Estira el contrast, no obstant, es pot canvia el to de la imatge resultant.

Aquesta ordre adapta imatges amb poc de blanc o negre. Ja que té com a objectiu crear blanc i negre pur, pot servir per augmentar el contrast de les fotografies.

Aquesta ordre funciona en capes d'imatges RGB. Si la imatge està indexada o en escala de grisos, l'ordre està desactivada i en gris.

8.8.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge ColorsAutoBalanç de blancs.

8.8.2. Exemple de Balanç de blancs

Figura 16.137. Imatge original

Imatge original

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau abans del tractament.


Figura 16.138. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa activa i els histogrames vermell, verd, blau després del tractament. Les àrees blanques pobres esdevenen blanc pur.

L'ampliació de l'histograma crea espais entre les columnes de píxels, donant-li un aspecte ratllat.