5.9. Posteritza

Aquesta eina està dissenyada per valorar intel·ligentment els colors dels píxels de la selecció o la capa activa i reduir el nombre de colors mantenint la semblança de les característiques de la imatge original.

5.9.1. Activació de l'eina

Podeu arribar a aquesta eina de diverses maneres:

  • In the image menu through ToolsColor ToolsPosterize… or ColorsPosterize….

  • Si feu clic a la icona eina a la Caixa d'eines, si aquesta eina s'hi ha instal·lat. Consulteu Secció 1.7, “Caixa d'eines”.

5.9.2. Opcions

Figura 14.174. Posteriza opcions de l'eina

Posteriza opcions de l'eina

Posteriza els nivells

Aquest lliscador i les caselles d'entrada amb puntes de fletxa permeten que s'estableixin el nombre de nivells (2-256) a cada canal RGB que l'eina utilitzarà per descriure la capa activa. El nombre total de colors és la combinació d'aquests nivells. Un nivell 3 donarà 23> = 8 colors.

Previsualitza

The Preview checkbox enables the rendering of changes right on the canvas for immediate evaluation.

5.9.3. Exemple

Figura 14.175. Exemple per l'eina Posterizar

Exemple per l'eina Posterizar

Imatge posterizada a 4 nivells. L'histograma mostra 4 nivells i 10 colors, també hi ha el blanc i negre.