7.5. Neó

7.5.1. Panoràmica

Figura 17.146. Exemple del filtre Neon

Exemple del filtre Neon

Imatge original

Exemple del filtre Neon

Aplicació del filtre Neó


Aquest filtre detecta les vores de la capa activa o selecció i crea un efecte de neó brillant.

Trobareu en el GIMP un script-fu també anomenat Neó, funciona de manera molt diferent: permet fer un efecte de neó a un text. Mireu Secció 16.17, “Neó” pels detalls.

7.5.2. Activació del filtre.

You can find this filter through FiltersEdge-DetectNeon….

7.5.3. Opcions

Figura 17.147. Opcions del filtre Neó

Opcions del filtre Neó

Radi

Aquesta opció permet determinar l'amplada que tindran les vores detectades.

Quantitat

Aquesta opció permet determinar la força d'acció del filtre.