7.54. Escapça la capa

Podeu retallar la capa de dues maneres:

7.54.1. Escapça a la selecció

The Crop to Selection command crops only the active layer to the boundary of the selection by removing any strips at the edge whose contents are all completely unselected. Areas which are partially selected (for example, by feathering) are not cropped.

If there is no selection, this menu entry is disabled.

Figura 16.139. Aplicació d'«Escapça a la selecció»

Aplicació d'«Escapça a la selecció»

A l'esquerra: abans d'aplicar l'ordre, la capa té una selecció amb vores difuminades.

A la dreta: després d'aplicar l'ordre, els píxels no transparents s'han escapçat, encara que siguin parcialment transparents.


7.54.2. Escapça al contingut

L'ordre Escapça al contingut automàticament, escapça la capa activa a diferència de l'Eina escapça, o de l'ordre Escapça a la selecció que us permeten definir manualment l'àrea que vulgueu escapçar.

Aquesta ordre suprimeix l'àrea més gran possible al voltant de la vora exterior que té el mateix color. Ho fa escanejant la capa a través d'una línia horitzontal i d'una vertical, i escapçant la capa quan troba un color diferent, encara que sigui transparent.

Podeu utilitzar l'ordre per a escapçar la capa a les dimensions d'un objecte que es troba en un fons sòlid que és massa gran.

Figura 16.140. Exemple d'«Escapça al contingut»

Exemple d'«Escapça al contingut»

Abans d'aplicar «Escapça al contingut»

Exemple d'«Escapça al contingut»

Després d'aplicar «Escapça al contingut»: la capa activa, amunt, ha estat retallada a la mida del cercle que conté. La seva grandària es redueix, i la part desocupada en el llenç és transparent, revelant els colors groc i verd de la capa subjacent.


7.54.3. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesEscapça a la selecció.