3.4. Usar programes externs

El GIMP usa connectors per a llegir i escriure tots els formats de fitxer excepte XCF. Aquests connectors poden usar biblioteques o programes externs. Per exemple, el GIMP no admet directament PDF i PostScript. En comptes d'això, per a llegir o escriure fitxers PDF (fitxers amb les extensions .pdf) i fitxers PostScript (fitxers amb les extensions .ps o .eps), el GIMP requereix un potent programa de programari lliure anomenat Ghostscript.

La majoria de les distribucions del Linux porten el Ghostscript ja instal·lat (encara que no sigui la versió més recent). En el Windows, el Ghostscript [GHOSTSCRIPT] va inclòs en l'instal·lador, per tant no caldrà instal·lar-lo per separat.