3.17. Vyplnit vzorkem

Příkaz Vyplnit vzorkem vyplní aktivní výběr aktivním vzorkem (ten je zobrazený v indikační oblasti Panelu nástrojů, ale i přímo vlevo v položce nabídky). Částečně vybrané oblasti jsou vyplněny s úměrně snížením krytí.

You can select another pattern by using the Pattern Dialog.

[Poznámka] Poznámka

Please note that if the image has no selection, the whole active layer is filled.

3.17.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through EditFill with Pattern,

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+;.