12.9. Αναφορές σφαλμάτων και αιτήματα για λειτουργίες

Εάν αντιμετωπίσετε σφάλμα ή πρόβλημα κατά τη χρήση του GIMP ή εάν πιστεύετε ότι το GIMP θα μπορούσε να βελτιωθεί, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του προγράμματος παρακολούθησης προβλημάτων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλημάτων είναι το καλύτερο μέρος για να μας ενημερώσετε σχετικά με σφάλματα και αιτήματα για λειτουργίες. Ελέγξτε πρώτα εάν υπάρχει ήδη κάποια αναφορά που περιγράφει το πρόβλημά σας. Εάν ανοίξετε ένα νέο ζήτημα, φροντίστε να συμπεριλάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως την ακριβή έκδοση GIMP, το λειτουργικό σας σύστημα, ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα δείγμα εικόνας.