3.6. Σύρσιμο και απόθεση

Σύρετε και αφήστε ένα αρχείο στην Εργαλειοθήκη για να το ανοίξετε.

Σύρετε μια εικόνα σε μια ανοιχτή εικόνα του GIMP για να προσθέσετε το αρχείο που αποτέθηκε ως νέα στρώση ή σύνολο στρώσεων, στην ήδη ανοιχτή εικόνα.

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν σύρσιμο και απόθεση μιας εικόνας στο GIMP, όπως για παράδειγμα, σύρτε μια εικόνα από το Firefox και αποθέστε την στην εργαλειοθήκη του GIMP.