3.2. Άνοιγμα τοποθεσίας

Εάν αντί για όνομα αρχείου, έχετε μια URI (π.χ. διεύθυνση ιστού) για την εικόνα, επιλέξτε ΑρχείοΆνοιγμα τοποθεσίας… από το μενού εικόνας. Στον διάλογο, εισάγετε (ή επικολλήσετε) το URI.