7.54. Crop Layer

You can crop layer in two ways:

7.54.1. Crop to selection

The Crop to Selection command crops only the active layer to the boundary of the selection by removing any strips at the edge whose contents are all completely unselected. Areas which are partially selected (for example, by feathering) are not cropped.

If there is no selection, this menu entry is disabled.

Pav. 16.139. Pritaikoma Apkirpti iki pažymėjimo

Pritaikoma „Apkirpti iki pažymėjimo“

Kairėje: prieš pritaikant komandą, sluoksnyje yra pažymėjimas išlietais kraštais.

On the right: after applying the command, the non-transparent pixels are not cropped, even if they are only semi-transparent.


7.54.2. Crop to content

The Crop to content command automatically crops the active layer, unlike the Crop Tool, or the Crop to Selection command which let you manually define the area to be cropped.

Ši komanda pašalina didžiausią galimą vienos spalvos sritį aplink išorinį kraštą. Ji tai atlieka skenuodama sluoksnį ties horizontalia ir vertikalia linija ir apkerpa sluoksnį, kai tik aptinka kitą spalvą, nepriklausomai nuo jos permatomumo.

Šią komandą galite naudoti norėdami apkirpti sluoksnį iki pageidaujamo objekto, esančio per dideliame vientisos spalvos fone, matmenų.

Pav. 16.140. Crop to content example

„Crop to content“ example

Before applying Crop to content

„Crop to content“ example

After applying Crop to content: the active layer, up, has been cropped to the size of the circle it contains. Its size is reduced, and the unoccupied part in the canvas is transparent, revealing the yellow and green colors of the underlying layer.


7.54.3. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerCrop to Selection.