6.20. Paveikslėlio lango pavadinimas ir būsenos juosta

Pav. 15.106. Paveikslėlio lango pavadinimo ir būsenos juostos formatai

Paveikslėlio lango pavadinimo ir būsenos juostos formatai

Šiame puslapyje galite nurodyti dviejose vietose rodomą tekstą: paveikslėlio pavadinimo juostoje ir būsenos juostoje. Pavadinimo juosta turėtų būti rodoma virš paveikslėlio; tačiau tai priklauso nuo langų valdyklės, todėl negarantuojama, kad taip bus visais atvejais. Būsenos juosta rodoma po paveikslėliu, dešinėje pusėje. Daugiau informacijos galite rasti sekcijoje Paveikslėlio langas.


6.20.1. Formato pasirinkimas

You can choose among several predesigned formats, or you can create one of your own, by writing a format string in the entry area. Here is how to understand a format string: anything you type is shown exactly as you type it, with the exception of variables, whose names all begin with %. Here is a list of the variables you can use:

Kintamasis Meaning
%f Bare filename of the image, or Untitled
%F Full path to file, or Untitled
%p Paveikslėlio id skaičius (jis yra unikalus)
%i Rodinio numeris, jeigu paveikslėlis yra atvertas daugiau nei viename
%t Paveikslėlio tipas (RGB, pilkų atspalvių, indeksuotas)
%z Mastelio daugiklis kaip procentai
%s Šaltinio ištempimo daugiklis (matelio lygis = %d/%s)
%d Paskirties ištempimo daugiklis (mastelio lygis = %d/%s)
%Dx Išsiplėčia iki x, jeigu paveikslėlis yra nešvarus, kitu atveju nedaro nieko
%Cx Išsiplėčia iki x, jeigu paveikslėlis yra švarus, kitu atveju nedaro nieko
%l The number of layers
%L Sluoksnių skaičius (ilga forma)
%m Paveikslėlio naudojama atmintis
%n Aktyvaus sluoksnio / kanalo pavadinimas
%o Name of the color profile
%P Aktyvaus sluoksnio / kanalo id
%w Paveikslėlio plotis pikseliais
%W Paveikslėlio plotis realiais vienetais
%h Paveikslėlio aukštis pikseliais
%H Paveikslėlio aukštis realiais vienetais
%u Vienetų simbolis (pvz., pikselis – px)
%U Vieneto santrumpa
%x Active layer width in pixels
%X Active layer width in real-world units
%y Active layer height in pixels
%Y Active layer height in real-world units
%% A literal % symbol