2.2. Lettertypen toevoegen

Voor de meest actuele en volledige informatie raadpleegt u het hoofdstuk Lettertypen in GIMP 2.0 op de [GIMP-FONTS] GIMP website. Deze paragraaf probeert u een bruikbare inleiding te geven.

GIMP uses the FreeType 2 font engine to render fonts, and a system called Fontconfig to manage them. Any font in Fontconfig's font path is available in GIMP. In addition, any font which is located in GIMP's Font Folders is available in GIMP. Font Folders are set on the Fonts page in the Folders preferences. By default, there are two Font Folders: The system GIMP fonts folder (which you should not alter), and a fonts folder inside your personal GIMP directory. You can also add additional font folders if wanted.

FreeType 2 supports many common font file formats. You can also add modules to support other types of font files. See FREETYPE 2 [FREETYPE] for more information.

Linux. Op een Linux systeem is Fontconfig meestal zo geïnstalleerd dat u een nieuw lettertype kan toevoegen door hem alleen maar in de map ~/.fonts te plaatsen. Daarmee kunt u het niet alleen met GIMP, maar met alle andere programma's gebruiken. Mocht u om een of andere reden een lettertype alleen voor GIMP willen installeren dan kunt u hem in de map fonts van uw persoonlijke GIMP map plaatsen, of in een van de andere mappen die u voor fonts hebt ingesteld. In beide gevallen zal de volgende keer dat u GIMP start het nieuwe type in de lijst staan. Wilt u GIMP niet eerst opnieuw starten dan drukt u op de knop Verversen in het Gereedschapopties venster Lettertype.

Windows. De eenvoudigste manier in Windows om een lettertype toe te voegen is het bestand in de Fonts map te slepen. Hoogstwaarschijnlijk is dat de map C:\windows\fonts or C:\winnt\fonts. Soms werkt ook dubbel-klikken op het bestand om hem te installeren. Ook op deze manier maakt u het beschikbaar voor al uw Windows programma's en niet alleen voor GIMP.

Mac OS X.  There are several ways to install fonts on your system. You can drag-and-drop them to the Fonts folder in Libraries folder of your Home Folder. Or you may use Font Book, invoked by double-clicking the font file icon in the Finder. You can see what the font looks like, and click your favorite fonts so that their files are to be installed on the system. These methods will make the fonts available for all applications, not only GIMP. If you want all users can use the fonts, drag-and-drop the fonts to the Fonts folder in Libraries folder of the Mac OS X™ Disk, or to the Computer folder in the Collection column of Font Book.

In principle, GIMP can use any type of font on Windows that FreeType can handle; however, for fonts that Windows can't handle natively, you should install these fonts by placing the font files in the fonts folder inside your personal GIMP directory (see above). Windows support for different font file formats varies by the Windows version. Please ask in a Windows support forum in case of problems.

[Opmerking] Opmerking

GIMP uses Fontconfig to manage fonts on Windows as well as Linux. The instructions above work because Fontconfig by default uses the Windows fonts directory, i. e., the same fonts that Windows uses itself. If for some reason your Fontconfig is set up differently, you will have to figure out where to put fonts so that GIMP can find them: in any case, the fonts folder of your personal GIMP directory should work.