3. Een Raster Tekenen

Hoe kunt u een raster genereren dat echt onderdeel van de tekening is? Het raster van GIMP is een hulpmiddel, geen tekening. Maar u kunt wel de plug-in Raster gebruiken om een raster te tekenen zoals het afbeeldingsraster. (En de plug-in heeft trouwens nog veel meer mogelijkheden.)

Zie ook Raster en Hulplijnen.