2.3. Bilete

Du må også handsama skjermbilete. Her er nokre tips for å laga gode skjermbilete:

Ikkje ta med engelsk tekst i bileta. Slik tekst kan ikkje omsetjast og mange brukarar likar det ikkje. Bruk XML-tekstar i staden, eller oppgje ei .xcf-fil i mappa Docsxcf images og indiker det med ein merknad i XML-fila: <!--TO TRANSLATORS: Corresponding .xcf file is in https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help/tree/master/docs/xcf%20images -->

Ikona for GIMP er i /usr/share/gimp/2.0/icons/. GTK-ikons er i /usr/share/icons/.

Slik inkluderer du eit ikon i ein tekst: <guiicon> <inlinemediaobject> <imageobject> <imagedata fileref="path-to-icon"/> </imageobject> </inlinemediaobject> </guiicon>

Tre-kommandoar for å handsama bileta: