2. Rendera ett rutnät

Hur skapar du ett rutnät som faktiskt är en del av bilden? Du kan inte göra detta med bildens rutnät: det är bara ett hjälpmedel, och är bara synligt på skärmen eller i en skärmbild. Du kan dock använda insticksmodulen Rutnät för att rendera ett rutnät som är mycket likt bildens rutnät. (Insticksmodulen har faktiskt betydligt fler alternativ.)

Se även Rutnät och hjälplinjer.