2. Hlášení chyby

Takže jste udělali vše, abyste se ujistili, a přesto si stále myslíte, že máte novou chybu. Pak byste měli podat o chybě hlášení. Přejděte tedy na stránku http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi a klikněte na položku GIMP.

[Poznámka] Poznámka

Při prvním hlášení chyby si musíte vytvořit na Bugzille účet. To je velmi jednoduché a snad vám kvůli tomu nebude chodit ani spam.

Tak se dostanete k formuláři pro ohlášení chyby, který byste měli vyplnit způsobem popsaným dále. Všechny údaje, které vyplníte, mohou být v případě chyby později změněny vývojáři, takže se vše snažte vyplnit správně, ale nemusíte se kvůli tomu příliš trápit.

Summary (Souhrn)

Zde v jedné větě shrňte popis chyby tak, aby podle použitých slov mohl kdokoliv hledající podobné chyby vaší chybu najít.

Steps to reproduce the bug (Postup k zopakování chyby)

Řiďte se pokyny. Popište situaci, při které docházi k chybě tak pečlivě a podrobně, jak jen můžete. Klasické hlášení chyby, které je naprosto k ničemu, je „GIMP padá. Je to pitomej program!“. Z takového hlášení nemohou vývojáři v žádném případě zjistit příčinu chyby a opravit ji. Pokud je to možné, popište postup, kterým se spolehlivě daří vyvolat chybné chování, s takovými podrobnostmi, že by ho mohl zopakovat i hlupák.

Component (Komponenta)

Zde nastavte, jakou součást Gimpu chyba postihuje. Něco zde musíte vybrat, ale pokud si nejste jistí, vyberte prostě něco a nedělejte si s tím příliš hlavu.

Severity (Závažnost)

Ve většině případů byste zde měli ponechat „Normal“ (Normální) nebo nastavit na „Enhancement“ (Zlepšení), pokud žádáte o nějaké vylepšení Gimpu a nehlásíte poruchu. Pokud si to chyba vyžádá, vývojáři sami nastaví jinou hodnotu.

Priority (Priorita)

Ve většině případů byste zde měli ponechat „Normal“ (Normální) a nechat na vývojářích, aby hodnotu případně upravili. Nastavení priority na „Immediate (Neodkladný)“ nebo „Urgent (Naléhavý)“ obvykle jen naštve lidi.

Version (Verze)

Nastavte verzi GIMPu, který používáte. Verzi GNOME nechte nespecifikovanou.

Operating System (Operační systém)

V této položce nastavte operační systém, který používáte, pokud nemáte velmi vážný důvod domnívat se, že se chyba vyskytuje nezávisle na použitém operačním systému.

Zbytek formuláře nemusíte vyplňovat. Vyplněný formulář odešlete tlačítkem „Commit“ (Odeslat). Hlášení bude přiděleno číslo, které si můžete poznamenat. Kdykoliv někdo k chybě připojí komentář nebo ji jakkoliv pozmění, bude vám odeslán e-mail s podrobnostmi. Aktuální stav hlášení o chybě si lze vždy prohlédnout na stránkách http://bugzilla.gnome.org, kde v dolní části stránky, do pole v sekci „Actions“ (Akce) vyplňte číslo vaší chyby a stiskněte tlačítko „Find“ (Hledat).

Někdy bývá vhodné hlášení o chybě doplnit snímkem obrazovky nebo nějakým jiným datovým souborem. Pokud to chcete udělat, jděte na webovou stránku s vaším hlášením o chybě, klikněte na odkaz „Create a New Attachment“ (Vytvořit novou přílohu) a postupujte podle pokynů. Nedělejte to však, pokud nejste přesvědčeni že bude příloha užitečná, a pokud potřebujete přiložit snímek obrazovky, nedělejte ho větší, než je opravdu nutné. Hlášení o chybách jsou na serveru uložena dlouhé roky a plýtvat místem je zbytečné.