3. Další osudy hlášení o chybě

Od okamžiku vložení až do konce světa má každé hlášení o chybě tzv. „Status“, který určuje, jak je s hlášením dále nakládáno. Možné hodnoty statutu a jejich významy jsou následující:

Unconfirmed (Nepotvrzená)

Počáteční status každého hlášení o chybě od okamžiku jeho vložení do doby, kdy si ho přečte některý z vývojářů a rozhodne o jeho platnosti. Někdy si vývojáři nejsou jistí a ponechají status „Unconfirmed“ do doby, než se rozhodnou. V nejhorším případě může být hlášení označeno jako „Unconfirmed“ rok i déle, ale považuje se to za špatné a nestává se to naštěstí příliš často.

New (Nová)

Hlášení o chybě bylo přečteno některým z vývojářů a, alespoň prozatím, je považováno za platné. Neznamená to ale, že chybu začne někdo okamžitě řešit. Některá hlášení, zejména žádosti o zlepšení, mohou být zcela platná a přesto mohou na řešení čekat velmi dlouho. Jiné chyby jsou naopak opraveny během několika hodin od nahlášení.

Assigned (Přidělená)

Některý z vývojářů se rozhodl na řešení chyby pracovat. Neznamená to ovšem, jak je v našem světě obvyklé, že skutečně něco udělá nebo vyřeší, takže z praktického hlediska znamená tento status téměř totéž jako „New“.

Reopened (Znovu otevřená)

Hlášení o chybě bylo považováno za vyřešené, ale vývojáři na základě nových informací a skutečností změnili názor. Například oprava, která měla chybu zcela odstranit, nefungovala, jak se předpokládalo.

Needinfo (Jsou potřeba další informace)

Tomuto statutu byste měli věnovat obzvláštní pozornost. Znamená, že jste ve vašem hlášení neposkytli dostatek informací k řešení chyby. Ve většině případů to znamená, že se chybou nebude nikdo dál zabývat až do doby, kdy informace doplníte (přidáním komentáře). Pokud uplyne příliš dlouhá doba, aniž byste informace doplnili, chyba může být odložena jako „Incomplete“ (Neúplná).

Resolved (Vyřešená)

Vývojáři jsou toho názoru, že chybu vyřešili a že se jí nemusí dále zabývat. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete chybu znovu otevřít, ale protože nemůžete nikoho nutit, aby řešil nějakou chybu proti své vůli, měli byste k tomu mít dobrý důvod. Chyby mohou být vyřešeny různým způsobem. Následuje popis možných Řešení („Resolution“) včetně vysvětlení jejich významu:

Fixed (Opravená)

Chybové hlášení bylo shledáno správným a gimp byl změněn způsobem, o kterém se vývojáři domnívají, že chybu odstraňuje.

Wontfix (Nebude opravena)

Vývojáři souhlasí s tím, že hlášení o chybě je správné, ale myslí si, že oprava chyby vyžaduje víc úsilí, než kolik si vzhledem ke své důležitosti zaslouží. Chybu nebudou opravovat.

Duplicate (Zdvojená)

Stejná chyba byla již dříve ohlášena někým jiným. Chyba s tímto řešením obsahuje také odkaz na starší chybu, kde často najdete mnoho užitečných informací.

Notabug (Není chyba)

Chování popsané v hlášení není chybové ale úmyslné. Ačkoliv vám a možná i mnoha dalším lidem může připadat pozorované chování jako chyba, program pracuje, tak jak byl navržen, a vývojáři to nehodlají měnit.

NotGnome (Netýká se GNOME)

Hlášení o chybě je v pořádku, ale chyba nemlže být napravena změnou GIMPu. Mohou za ní být zodpovědné chyby v operačním systému, správcích oken či knihovnách, na kterých je GIMP závislý. Často proto může být jako další krok vhodné vyplnit hlášení o chybě pro software, který je chybou skutečně vinen.

Incomplete (Neúplná)

Hlášení o chybě neobsahuje dostatek informací potřebných k řešení chyby a oznamovatel nereagoval na žádosti o jejich doplnění. Obvykle je hlášení o chybě otevřeno alespoň měsíc nebo dva, než je vyřešeno tímto způsobem.

Invalid (Neplatná)

Formulář pro hlášení chyb byl špatně vyplněn - často oznamovatel odeslal stejné hlášení několikrát (to se občas stává omylem při použití některých webových prohlížečů). Hlášení, která nesprávně popisují chování programu mohou být také řešena tímto způsobem.

[Poznámka] Poznámka

Pokud s řešením hlášení o chybě nesouhlasíte, můžete k němu připojit další komentář. Všechny komentáře přidané k libovolnému hlášení o chybě jsou zasílány do poštovní konference GIMP Bugzilla, takže je vývojáři přinejmenším uvidí. Neznamená to ovšem, že na ně budou reagovat.