2.3. Náhledy zásuvných modulů

GIMP nyní autorům zásuvných modulů nabízí standardní prvek grafického rozhraní pro tvorbu náhledů, který významně snižuje množství kódu potřebného pro jejich podporu. David Odin tento prvek integroval do všech existujících filtrů, takže mnoho filtrů má nyní nový interaktivní náhled. Náhledy se nyní chovají u různých filtrů stejně.