2.5. Soulad s pravidly tvorby uživatelského rozhraní GNOME

Hodně úsilí bylo vloženo do zjednodušení rozhraní GIMPu a jeho zpřístupnění začátečníkům. Většina dialogů nyní odpovídá providlům GNOME HIG. Navíc byla z dialogů odstraněna řada pokročilých voleb, které byly nahrazeny rozumnými výchozími hodnotami nebo skryty v doplňkové části dialogu.