2.2. Image Browser

Můžete si také vyzkoušet gthumb, program pro správu a prohlížení obrázků, který velmi dobře doplňuje GIMP. Můžete z něj ikonu obrázku přetáhnout na panel nástrojů Gimpu, a tak obrázek otevřít. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek či jeho ikonu, zvolit z menu položku Otevřít pomocí, a z nabídky, která se objeví, vybrat GIMP. Více informací o prohlížeči obrázků gthumb získáte na jeho domovské stránce [GTHUMB]. Existuje i mnoho dalších podobných aplikací pro prohlížení obrázků, např. gqview [GQVIEW] nebo xnview [XNVIEW].