5.2. Nový

Přehled revizí
Revize $Revision: 1942 $ 2006-03-06 jfriedl

Tento dialog umožňuje vytvořit nový, prázdný obrázek podle zadaných parametrů. Obrázek se zobrazí v novém okně. V Gimpu lze mít otevřeno současně i více obrázků.

5.2.1. Aktivace dialogu

  • Dialog pro vytvoření nového obrázku lze vyvolat z nabídky obrázku nebo Panelu nástrojů volbou SouborNový.

  • Dialog můžete také vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl-N.

5.2.2. Základní volby

Obrázek 13.4. Dialog Vytvoření nového obrázku

Dialog Vytvoření nového obrázku

Šablona

Obrázek 13.5. Nabídka šablon (výchozí)

Nabídka šablon (výchozí)

Místo ručního zadávání čísel můžete velikost obrázku zvolit z nabídky šablon, která obsahuje běžně používané tvary a rozměry obrázků. Pokud často používáte rozměr, který v nabídce šablon není, můžete vytvořit novou šablonu pomocí dialogu Šablony.

Velikost obrázku

Zde lze nastavit šířku a výšku nového obrázku. Výchozí jednotkou jsou pixely, ale s pomocí rozbalovací nabídky vpravo lze zvolit i jiné jednotky. Pokud tak učiníte, uvědomte si, že výsledná velikost v pixelech je závislá na rozlišení X a Y, které lze nastavit v části Pokročilé možnosti tohoto dialogu. Důležité je také nastavení volby Bod na bod v nabídce Zobrazení.

[Poznámka] Poznámka

Mějte na paměti, že je v paměti uložen každý jednotlivý pixel obrázku. Pokud vytvoříte obrázek s velkým počtem pixelů, spotřebuje GIMP velké množství paměti a operace budou trvat dlouhou dobu.

Tlačítka Na výšku a Na šířku

Tato tlačítka slouží k přepínání orientace obrázku, jinými slovy prohazují šířku a výšku obrázku. Pokud se X a Y rozlišení navzájem liší (Pokročilé možnosti), jsou také prohozena.

5.2.3. Pokročilé možnosti

Obrázek 13.6. Pokročilé možnosti dialogu Vytvoření nového obrázku

Pokročilé možnosti dialogu Vytvoření nového obrázku

Volby v této části jsou užitečné zejména pro pokročilé uživatele. (GIMP 2.0 nerozlišuje mezi základními a pokročilými volbami, všechny jsou zobrazeny současně.)

Rozlišení X a Y

Tyto hodnoty jsou důležité zejména při tisku, neovlivňují velikost obrázku v pixelech, ale jeho rozměry na papíře po vytištění. Mohou také ovlivnit jeho zobrazení na monitoru: pokud je vypnuta volba Boda na bod v nabídce Zobrazení, tak se při 100% přiblížení snaží GIMP obrázek zobrazit ve správných fyzických rozměrech (vypočtených z velikosti v pixelech a rozlišení). Pokud však není monitor zkalibrován, nemusí být rozměry přesné. Kalibraci lze provést buď při instalaci Gimpu, nebo v části Zobrazení dialogu Předvolby.

Prostor barev

Obrázek 13.7. Nabídka barevných prostorů

Nabídka barevných prostorů

Nový obrázek může být buď v barevném RGB režimu nebo ve stupních šedi. Nelze takto vytvořit přímo obrázek v indexovaných barvách, ale nic vám nebrání v převedení již vytvořeného obrázku do indexovaných barev.

Vyplnit s

Obrázek 13.8. Nabídka volby Vyplnit s

Nabídka volby Vyplnit s

Existují čtyři barvy, kterými je možné vyplnit pozadí nového obrázku:

  • Barva popředí z Panelu nástrojů.

  • Barva pozadí z Panelu nástrojů.

  • Bílá

  • Průhledná. Pokud je zvolena tato volba, je vrstva pozadí nového obrázku vytvořena s alfa kanálem. V ostatních případech nikoliv.

Poznámka

Sem můžete zapsat libovolnou poznámku k obrázku. Text se k obrázku připojí jako tzv. parazit a bude spolu s ním, do některých formátů, uložen.

[Poznámka] Poznámka

Ne všechny formáty obrázku umí poznámky uložit.