5.3. Otevřít

Přehled revizí
Revize $Revision: 1915 $ 2006-03-06 jfriedl

Tento příkaz otevírá dialog umožňující nahrát existující obrázek z pevného disku nebo jiného média. Další, a někdy pohodlnější, způsoby otevírání souborů jsou popsány v části Soubory.

5.3.1. Aktivace dialogu

  • Dialog pro otevírání souborů s obrázky lze vyvolat z nabídky Panelu nástrojů nebo okna obrázku volbou SouborOtevřít.

  • Ve výchozím nastavení lze dialog také otevřít klávesovou zkratkou Ctrl-O.

5.3.2. Procházení soubory

Obrázek 13.9. Open Dialog

Open Dialog

1

Levý panel je rozdělen na dvě části. V horní je seznam nejdůležitějších adresářů a úložných zařízení – tento seznam nelze měnit. V dolní části je seznam záložek, které si uživatel sám vytvořil (proto je tato část z počátku prázdná).

2

Prostřední panel zobrazuje seznam souborů v aktuálním adresáři. Soubor lze vybrat jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši (dvojité kliknutí soubor ihned přímo otevře).

Kliknutí pravým tlačítkem myši do prostředního panelu otevírá kontextovou nabídku s důležitým příkazem Zobrazovat skryté soubory.

Klávesová zkratka Ctrl-L otvírá dialog Otevřít umístění umožňující přímo zadat cestu k požadovanému souboru.

3

V pravém panelu se zobrazuje náhled vybraného obrázku. Pod náhledem jsou zobrazeny údaje o velikosti souboru, rozměrech v pixelech, barevném režimu a počtu vrstev.

[Tip] Tip

V případě potřeby lze kliknutím na náhled náhled aktualizovat.

4

Nad prostředním panelem je zobrazena cesta k aktuálnímu adresáři. Klikáním na jednotlivé prvky cesty se do nich lze přesouvat.

5

Volba "Všechny filtry" značí, že jsou v prostředním panelu zobrazovány všechny typy souborů, i když se nejedná o obrázky. Změnou tohoto nastavení lze zobrazované soubory filtrovat podle typu.

6

Zvolte typ souboru: Ve většine případů není nutné této volbě věnovat pozornost, protože GIMP rozpoznává typ souboru automaticky. Ve velmi vzácných případech, kdy k rozpoznání typu souboru nestačí ani přípona ani vnitřní informace souboru, je třeba z této nabídky vybrat správný typ.