5.6. Otevřít jako vrstvu

Přehled revizí
Revize $Revision: 1917 $ 2006-03-06 jfriedl

Tento příkaz otevře dialog "otevřít vrstvu", který je shodný s dialogem Otevřít obrázek. Zvolený obrázek se ale neotevře jako samostatný obrázek do nového okna, nýbrž jako nová, nejsvrchnější vrstva aktuálního obrázku.

5.6.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat volbou SouborOtevřít jako vrstvu z nabídky okna obrázku.

  • Výchozí klávesová zkratka je Ctrl-Alt-O.