5.4. Otevřít umístění

Přehled revizí
Revize $Revision: 1840 $ 2006-03-06 jfriedl

Tento příkaz zobrazí dialog Otevřít umístění umožňující otevřít obrázek umístěný na síti v kterémkoliv Gimpem podporovaném formátu.