5.8. Uložit jako

Přehled revizí
Revize $Revision: 1917 $ 2006-03-06 jfriedl

Příkaz Uložit jako zobrazí stejnojmenný dialog. V jeho základní formě, zobrazené výše, obsahuje textové pole pro zadání jména souboru a rozbalovací seznam záložek pro volbu adresáře, do kterého se má obrázek uložit. Formát souboru je určen podle přípony (např. .jpg pro soubor ve formátu JPEG). Pomocí volby Zvolte typ souboru lze určit jiný formát, mělo by se tak však činit jen v případě nutnosti, neboť to může mást ostatní lidi.

Pokud není požadovaný adresář v seznamu záložek, je potřeba kliknout na položku Procházet jiné adresáře, čímž se dialog rozbalí do své plné podoby. Rozvržení dialogu a postup pro tvorbu záložek jsou vysvětleny v části Soubory.

Pokud nenípotřeba změnit jméno či cestu k uloženému souboru či jiné volby při ukládání, lze použít příkaz Uložit.

5.8.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou SouborUložit jako.

  • Shift-Ctrl-S.

5.8.2. Základní dialog Uložit jako

Dialog Uložit jako existuje ve dvou verzích

Obrázek 13.10. Základní dialog Uložit jako

Základní dialog Uložit jako

5.8.3. Dialog Uložit jako (Prohlížeč)

Obrázek 13.11. Dialog Uložit jako (Prohlížeč)

Dialog Uložit jako (Prohlížeč)

1

Levý panel je rozdělen na dvě části. V horní je seznam nejdůležitějších adresářů a úložných zařízení – tento seznam nelze měnit. V dolní části je seznam záložek, které si uživatel sám vytvořil (proto je tato část z počátku prázdná).

2

Prostřední panel zobrazuje seznam souborů v aktuálním adresáři. Soubor lze vybrat jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši (dvojité kliknutí soubor ihned přímo otevře).

Kliknutí pravým tlačítkem myši do prostředního panelu otevírá kontextovou nabídku s důležitým příkazem Zobrazovat skryté soubory.

3

V pravém panelu se zobrazuje náhled vybraného obrázku. Pod náhledem jsou zobrazeny údaje o velikosti souboru, rozměrech v pixelech, barevném režimu a počtu vrstev.

V případě potřeby lze kliknutím na náhled náhled aktualizovat.

4

Zde lze zadat jméno ukládaného souboru.

5

Tento rozbalovací seznam je dostupný pouze v základní verzi dialogu. Obsahuje záložky pro výběr adresáře, do kterého se má soubor uložit.

7

Nad prostředním panelem je zobrazena cesta k aktuálnímu adresáři. Klikáním na jednotlivé prvky cesty se do nich lze přesouvat.

8

Pokud chcete uložit soubor do dosud neexistujícího adresáře, lze požadovaný adresář vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit adresář a postupem podle pokynů.

9

Ve výchozím nastavení "Všechny filtry". Znamená to, že v prostředním panelu jsou zobrazeny soubory všech typů, nejen obrázky. Volbou jiné položky ze seznamu lze zobrazované soubory filtrovat podle typu.

6

Zde lze zvolit formát ukládaného souboru. Pokud je zvolena možnost Podle přípony, je formát určen příponou, která je součástí zadaného jména souboru. (Např. .jpg pro soubor ve formátu JPEG).

[Poznámka] Poznámka

Chcete-li zachovat v uloženém obrázku všechny jeho vlastnosti, včetně vrstev, kanálů atd., použijte formát XCF.