11.2. Zopakovat

Přehled revizí
Revize $Revision: 1939 $ 2006-03-06 jfriedl

Zopakovat poslední zopakuje naposled použitý zásuvný modul se stejným nastavením, s jakým byl naposledy použit. Nezobrazí tedy žádný dialog pro nastavení parametrů ani nevyžaduje potvrzení.

[Poznámka] Poznámka

Je důležité uvědomit si, že tento příkaz zopakuje naposled použitý zásuvný modul, bez ohledu na to, zda se nachází v nabídce Filtry.

11.2.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky jako FiltryZopakovat "filtr",

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl-F.